Polityka Prywatności | Catering Dietetyczny » Fit&More

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO FIT & MORE

 

Ochrona prywatności w Internecie jest dla nas bardzo ważną sprawą, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych podczas korzystania z serwisu internetowego.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE.L 2016.119.1, zwane dalej RODO, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Połączenie internetowe z niniejszym serwisem internetowym szyfrowane jest za pomocą połączenia SSL. Wydawcą certyfikatu poświadczającego poufność i integralność danych jest firma CloudFlare.com. Szyfrowanie komunikacji włączone jest w całej domenie aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą FIT GURU Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-773), przy ul. Naramowicka 92, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000966362, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zidentyfikowaną Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 9721326328, zwana dalej Administratorem Danych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH możliwy jest:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 2. telefonicznie: 796 200 002.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, na podanej poniżej podstawie prawnej i przez następujący okres:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

wykonanie umowy o świadczenie Usługi lub umowy o świadczenie usług elektronicznych (formularz zamówienia, konto)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a także dodatkowo przez maksymalny okres 6 lat od daty wymagalności roszczeń (w przypadku roszczeń zwykłych) i 3 lat (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)

wykonanie umowy o świadczenie Usługi (w zakresie danych dotyczących zdrowia)

art. 9 ust. 2 lit. a RODO

dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a także dodatkowo przez maksymalny okres 6 lat od daty wymagalności roszczeń (w przypadku roszczeń zwykłych) i 3 lat (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)

obsługa zapytań i wniosków złożonych poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, którym jest obsługa zapytań lub wniosków )

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub załatwienie sprawy

świadczenie usługi konsultacji z dietetykiem

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 9 ust. 2 lit a RODO – w zakresie danych dotyczących zdrowia podawanych podczas konsultacji z dietetykiem

okres niezbędny do realizacji usługi konsultacji z dietetykiem, a także dodatkowo przez maksymalny okres 6 lat od daty wymagalności roszczeń (w przypadku roszczeń zwykłych) i 3 lat (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)

 

dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych i wykonanych z Klientami umów

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a także dodatkowo przez maksymalny okres 6 lat od daty wymagalności roszczeń (w przypadku roszczeń zwykłych) i 3 lat (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)

obsługa reklamacji

art. 6 ust. 1 lit c RODO

dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację

archiwizacja księgowa i podatkowa

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

okres wymagany przepisami prawa, to jest 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

wykonanie obowiązków publicznoprawnych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

okres wymagany przepisami prawa, to jest 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

marketing bezpośredni

art. 6 ust. 1 lit f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni)

okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora; nie dłużej jednak niż do chwili wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w celu wykonania naszych Usług i realizacji celów, w których dane osobowe są przetwarzane, w tym biurom rachunkowym i kadrowym, z którymi współpracujemy, podmiotom świadczącym na nasza rzecz usługi IT, operatorowi płatności elektronicznych.

UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz następujące uprawnienia:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy zachodzą przesłanki wymienione w przepisie art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy zachodzą przesłanki wymienione w przepisie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla podjęcia przez Administratora Danych określonych działań lub realizacji celu, w którym dane osobowe są podawane.   

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

ANALITYKA INTERNETOWA

Serwis internetowy ma zainstalowany kod Google Analytics. Usługa korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań Użytkowników serwisu.

Google Analytics wykorzystuje poniższe typy cookies, które są plikami stałymi za wyjątkiem cookie „__utmc”, który jest plikiem tymczasowym. Podana data wygaśnięcia plików cookie jest maksymalna. W rzeczywistości data ta jest zależna od działań Użytkownika – np. skasowania plików cookies, zmiany urządzenia, reinstalacji przeglądarki:

Nazwa pliku cookie

Data wygaśnięcia

Opis

__utma

2 lata od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia

plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości unikalnych Użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę. Cookie odczytuje liczbę Twoich wizyt w witrynie, moment odwiedzin pierwszej, poprzedniej i obecnej wizyty

__utmb

30 minut od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia

plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości odwiedzin unikalnego Użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Stosowany w połączeniu z plikiem cookie __utmc (opisanym poniżej). Cookie bada długość wizyty – jej początek i koniec

__utmc

30 minut od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia

plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości odwiedzin unikalnego Użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Stosowany w połączeniu z plikiem cookie __utmb (opisanym powyżej). Cookie bada długość wizyty – jej początek i koniec

__utmz

6 miesięcy od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia

plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie sposobu odwiedzin unikalnego Użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Cookie bada źródło odwiedzin bloga oraz sposób jego eksploracji

LOGI SERWERA

Informacje o pewnych zachowaniach użytkowników wymagają logowania w warstwie serwerowej. Przeglądane zasoby identyfikuje się są przez adresy URL. Poza tym zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. informacje o adresie IP;

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony,

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

PLIKI COOKIES

Serwis internetowy używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić prawidłowe działanie serwisu internetowego.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie i wy%C5%82%C4%85czanie obs%C5%82ugi ciasteczek

Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Android – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari (iOS) – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Blackberry – http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp61-619ul. Naramowicka 92

 

Scroll to Top